Zpětná vazba je mocný nástroj

Zpětná vazba je mocný nástroj


Ano, tento nástroj má velikou moc. Informace získané jeho prostÅ™ednictvím nám dávají netuÅ¡ené možnosti pro rozvoj jednotlivců, ale i celých firem. Získané informace poskytují pohled do vztahů mezi spolupracovníky, ale také do vztahů nadřízených a podřízených, osvÄ›tlují náhled do potenciálu zamÄ›stnanců, ukazuje na chyby v komunikaci v celém systému firmy nebo spoleÄnosti. Vyhodnocením tÄ›chto informací získá vedení firmy neuvěřitelnou možnost kladné zmÄ›ny ve firmÄ›, která povede ke zvýšení výkonnosti zamÄ›stnanců, a tím pádem i k prosperitÄ› celé firmy! 

Neznáte, seznamte se

Je-li mezi Vámi nÄ›kdo, kdo opravdu ani netuší, o Äem je Å™eÄ, pak je tÅ™eba, abyste se s termínem zpÄ›tná vazba neprodlenÄ› seznámili! Ono v podstatÄ› nejde o nic závratnÄ› nového. Jde jen o pojmenování a propracování nÄ›Äeho, co běžnÄ› v životÄ› funguje. ZaÄneme-li z jiného soudku, pak můžeme uvést příklad z běžného života. Uklidíte-li doma absolutnÄ› preciznÄ› kuchyň, což běžnÄ› nedÄ›láte, oÄekáváte pochvalu. Ale ona nepÅ™ijde. Co udÄ›láte příštÄ›? Nic. Žádné uklízení nebude. A to je veÅ¡kerý princip tohoto nástroje. Rozumíte?