Na dovolenou s otcem

Cestování

Na dovolenou s otcem


Když se Å™ekne cestování, tak si vybavím ihned sebe, kdy mi bylo tÅ™ináct let a mému bratrovi deset let. Bylo to tehdy, když jsme jeli s otcem poprvé na dovolenou a bylo to Å panÄ›lsko. Ani nevíte, jak jsme se s bratrem opravdu hodnÄ› těšili. MÄ›li jsme už dost rozumu na to, abychom pochopili, že tohle může být opravdu perfektní nápad. Já myslím, že asi každé dítÄ›, kterému jeÅ¡tÄ› tÅ™eba není ani deset nebo dvanáct let, tak si také pÅ™eje vidÄ›t moÅ™e. VlastnÄ› úplnÄ› každý ho chce vidÄ›t! Anebo vy byste si nepřáli vidÄ›t moÅ™e? SamozÅ™ejmÄ›, že cestování je také o nÄ›Äem jiném než jenom cestování k moÅ™i, protože mnoho lidí také cestuje tak, aby poznávali památky, anebo aby se jenom podívali nÄ›kam jinam.

Plavba na lodi je relax.

Je logické, že také lidé nechtÄ›jí stále jenom nÄ›kam jezdit. Musíte také na to mít peníze, a pokud chcete cestovat také do jiných míst a do jiných krajů anebo nÄ›kam za exotikou, tak samozÅ™ejmÄ› si můžete pÅ™ipravit také opravdu veliký obnos penÄ›z. Nic není zadarmo. Také si vzpomínám, jak nás otec vzal do zmínÄ›ného Å panÄ›lska, kde vÄ›ÄnÄ› jenom sedÄ›l v hospodÄ› nebo u nÄ›jakého baru a ládoval do sebe alkohol. Byla to jedna skleniÄka za druhou a nás si vůbec nevšímal. PozdÄ›ji jsem se dozvÄ›dÄ›la, že otec chtÄ›l jenom na nÄ›koho zapůsobit.

Teplé krajiny mám ráda.

ChtÄ›l zapůsobit na jednu ženu, která mÄ›la dceru. A ona právÄ› jela také s námi k moÅ™i, proto to také dopadlo tak, že jsme my s bratrem museli se starat o dceru ženy, která jela s námi k moÅ™i. Ani nevíte, jak nás stole Å¡tvalo. VidÄ›li jsme s bratrem, že jsme byli takhle podvedeni a že musíme hlídat to dítÄ›, které bylo o tÅ™i roky mladší, než jsme my. Ale co jsme mÄ›li dÄ›lat? Otec to jednoduÅ¡e Å™ekl, tak jsme to museli udÄ›lat, jinak by bylo peklo. Jinak by nám otec na dovolené už nikdy nekoupil nic sladkého a nanuky. A urÄitÄ› by nás tam nepustil také na tobogán, a to jsme s bratrem vůbec nechtÄ›li dopustit.