Blízký člověk umírá – co teď?

Zdraví

Blízký člověk umírá – co teď?

Pokud se dostanete do situace, kdy někdo z Vašich blízkých ulehne na lůžko s tím, že už mu nezbývá moc času života, je to zajisté velmi nepříjemná situace, ne však neobvyklá – se smrtí se lidstvo potýká už od samého počátku věků. V dnešní době je však smrt velice tabuizovaná a moc se o ní bohužel nemluví, přičemž ve starých kulturách to bylo tak, že byla brána jako naprosto běžná součást života, která se dříve či později přihodí každému. Plno lidí v dnešní době však ale často neví, jak k umírajícím přistupovat. Pokud patřítě mezi ně, tento článek je přesně pro Vás.
 nemocniční lůžko
Zajistěte nemocnému co nejlepší péči a komfort
Pokud má Váš blízký vážnější zdravotní problémy, ideální je, abyste mu zajistili adekvátní zdravotní péči – nejen proto, abyste mu byť i jen o pár dní prodloužili život, ale zejména kvůli tomu, abyste mu umožnili se v jeho posledních dnech cítit co nejvíce komfortně /v rámci možností, samozřejmě/. První možností je starat se o nemocného doma s pomocí mobilní paliativní péče. V tomto případě však sestry z této péče budou za nemocným občas dojíždět a po většinu času se o Vašeho blízkého budete starat Vy sami. Tento přístup má výhody i nevýhody – výhody jsou takové, že pacientovi umožníte být v jeho známém rodinném prostředí a Vy s ním budete moci být častěji. Nevýhoda však je taková, že se o člověka budete muset většinou starat Vy, což znamená plno nepříjemné a těžké práce. Navíc je zde možnost, že budete potřebovat akutně pomoc paliativního týmu, ale budete muset počkat, až přijede. V případě, že Vašeho blízkého ubytujete v nemocnici, sice tento člověk nebude trávit své poslední dny ve známém prostředí a budete s ním moci být jen v určené hodiny, ale zato se mu dostane celodenní odborné péče.
 ruce pacienta
Přizpůsobte okolí člověku
Je možné, že umírající člověk už nebude schopný vstát a sám si dojít na záchod – je proto vhodné mu pořídit bažanta či gramofon, případně plenky. Další věc, která by se mohla hodit, je dětská lahvička – díky ní z ní totiž člověk může pít i vleže, přičemž se nepolije. Vhodné je také pořídit mycí pěnu – mýt člověka v tomto stavu může být totiž složité a zejména také pro daného člověka nepříjemné, bude tedy lepší, když ho kupříkladu jen otřete pěnou či nějakým vlhčeným ubrouskem.
 
Buďte s ním
Pokud víte, že Vašemu blízkému již nezbývá mnoho času, uděláte dobře, když s ním budete trávit co nejvíce času. Vaši společnost nejspíše ocení, ale samozřejmě se také může stát, že na Vaší přítomnost nebude někdy reagovat úplně pozitivně, či bude rozmrzelý – což je ale naprosto přirozené a neměli byste si to brát osobně, protože v takovém období se v těle tohoto člověka dějí různé změny, které mohou ovlivňovat i jeho myšlení a chování. Pokud se však /zejména v jeho úplně posledních chvílích/ na trávení času s tímto člověkem necítíte, i tak je to správně – každý z ná s má na tyto okamžiky jinou toleranci.