Co obnáší veřejná akce?

Co obnáší veřejná akce?

Když se chystá nějaká ta větší veřejná akce, je s tím nemálo starostí. A to i navzdory tomu, že už doba pokročila a organizátoři se tak dnes už na rozdíl od dřívějších dob a s nimi spojených oslav třeba 1. máje nebo VŘSR nemusí tolik obávat, že tam někdo něco plácne, někdo něco nesprávně vyjádří nebo se nepatřičně zatváří a budou padat hlavy a funkce.
Protože i dnes znamená pořádání podobné akce spoustu úkolů a povinností, jež rozhodně nelze podceňovat.
letící konfety
Je tak třeba hned v úvodu říci, že by takovou velkou akci rozhodně neměl organizovat člověk jediný. A to nikoliv proto, že by neměl případné nedostatky na koho svést, za koho se schovat, ale proto, že víc hlav víc ví a ten umí to a ten zas tohle.
Je tak záhodno zapojit větší počet organizátorů. A tito by pochopitelně neměli být vybráni jenom namátkou nebo by k tomu neměli být nuceni, a to z toho prostého důvodu, že v takovém organizačním týmu musí jít vše pokud možno jako po drátkách, a jeho členové si naopak nesmějí jít po krku. Všichni tu mají táhnout za jeden provaz; a na tomto provaze by neměl být nikdo věšen na šibenici.
Protože jenom takový dobrý a spolehlivý tým dokáže spolupracovat, tedy chystat . To lidé, mezi nimiž panují rozbroje, ne-li vysloveně boj na ostří nože, nikdy nedokážou.
prostřeno na stavbu
Má-li takový tým fungovat, neměli by v něm chybět:
1) někdo, kdo umí komunikovat s veřejností a shánět kontakty
2) někdo, kdo vyjasní cíle a vytyčí strategii, tedy jakýsi vůdce
3) někdo, kdo má týmového ducha a tmelí kolektiv
4) někdo, kdo je svědomitý a pečlivý a dohlédne na výsledky činnosti ostatních
5) někdo, kdo dokáže plány zrealizovat
Plus je občas pochopitelně potřeba i někoho dalšího, kdo si poradí se specifiky té které události.
Tento tým by měl být schopen se shodnout na:
1. navrženém termínu a místě konání akce
2. časovém plánu příprav
3. rozdělení funkcí v týmu
4. způsobu shánění sponzorů a financí
5. a hledání a odstraňování možných rizik
A když onen tým zvládne i toto, je třeba ještě zajistit propagaci, bez níž by byla účast nejspíše prachbídná. Jsou potřeba nějaké ty letáky, plakáty, vstupenky a tak.
účastníci koncertu
A zapomenout se nesmí ani na finanční stránku. Aby se to nějak zaplatilo. Protože jinak se dá o úspěchu sotva mluvit. V dnešní době, kdy jsou peníze až na prvním místě. A kdyby organizátoři zkrachovali nebo je za machinace zavřeli, těžko by ještě někdy něco připravili.