Poznáte, kdo vám hopsá po střeše domu?

Zvířata

Poznáte, kdo vám hopsá po střeše domu?

Rehek domácí lidově zvaný také čermáček nebo kominíček, je veselý ptáček, žijící téměř v celé Evropě s výjimkou severských zemí. Z naších krajů odlétá na zimu do Středomoří a vrací se hned začátkem března. Původně tento pták pobýval hlavně v horách, ale kvůli pohodlí se přesunul k lidským obydlím. Zde ho nejčastěji vídáme pobíhat po střeše za neustálého podřepování a prezentování svého rezavého ocásku. Dominantní barva je černá. Sameček má v křídle bílá pírka koncentrovaná do jednoho místa. Někteří jedinci mají šedé břicho. Samičky a mláďata jsou celí spíše šediví. Rehka uslyšíte mezi prvními ptáky, někdy i těsně před svítáním, kdy se ze střech ozývá nejprve „skřípot’’ a potom veselý melodický zvuk.rehek domácí
Ptáci původně hnízdili v horách ve skalních štěrbinách, s přechodem do krajiny v blízkosti lidí je můžeme vídat ve výklencích zdí, pod střechami domů a na trámech. Rádi také zahnízdí v budkách, které připraví člověk. Hnízdo je ve tvaru misky a staví si ho z kořínků, listů a stébel. Střed je měkce vystlaný peřím. Rehek hnízdí většinou 2x ročně. První hnízdění je většinou krátce po příletu z jihu, další asi 5 týdnu po prvním. V hnízdě je obvykle 5 vajec a zahřívá je samička. Zajímavostí je, že tato hnízda si s oblibou vybírá kukačka, aby sem uložila své vejce a nechala si odchovat svého potomka.ptačí hnízdo
Rehek domácí je hmyzožravý pták, ale občas si uzobne i drobný plod, například malinu, bezinku atd. Z hmyzu si vybírá drobnější druhy a pavouky. Lidé ho na svých zahradách vidí rádi, protože rád vyzobává různé housenky, které dělají škodu na ovoci a zelenině. Nepohrdne ani brouky a mouchami. I proto se mu dělají umělé budky, které se musí umístit tak, aby do nich ptáci měli jednoduchý vstup a aby se k nim nedostali predátoři (kočky). Leckdy je tento biologický sběrač zahradních škůdců účinnější než chemie.