Ženy a pocit jistoty

Životní styl

Ženy a pocit jistoty

Potřeba bezpečí a jistoty stojí v hierarchii lidských potřeb hodně vysoko. Po uspokojení základních tělesných a fyziologických potřeb je hned další nejzákladnější a nejpřirozenější potřebou nás všech. I když víme, že všechny jistoty jsou nejisté, budujeme si je už na začátku života.

Jistota totiž úzce souvisí s důvěrou, kterou potřebujeme cítit již od rodičů. Potřebujeme být milovaní a chtění a v tom je i základ naší životní jistoty. Ten se pak odráží i v našem vztahu k okolí.
 
JISTOTA VE VZTAZÍCH
Jistotou je vlastně pocit spokojenosti a určité vnitřní rovnováhy. Tvoří ji tři základy našeho života:
·         rodina
·         práce
·         oblast volného času

Ženy jsou citlivými bytostmi a pocit jistoty mají silně zakódovaný. Proto toužíme po stálém partnerovi, po hodných dětech a práci, která by nás naplňovala. Potřebujeme pocit materiálního zabezpečení, aby rodině nic nescházelo. Ale potřebujeme také kamarádku, s kterou si můžeme kdykoliv popovídat a styk s lidmi podobných zájmů.
 
EMOČNÍ JISTOTA
Pocit jistoty potřebuje každý. Ovšem ženy jsou více svazovány potřebou emoční jistoty. Pokud ze tří základních pilířů padne opora rodiny a partnera, žena snadno upadá to deprese a beznaděje. Partnerskou citovou podporu potřebujeme cítit ve chvílích, kdy se nedokážeme samy rozhodnout, spolehnout se samy na sebe. Je pro nás těžké smířit se s pravdou, že úplnou jistotu ve vztahu nelze nikdy získat.
 
POSILOVÁNÍ VNITŘNÍ JISTOTY
Protože nejjistější si můžeme být jen samy sebou, je pro nás ženy nejdůležitější posilovat svoje zdravé sebevědomí a úctu k sobě samé. Možná bychom potom nezůstávaly ve vztahu, který nás neuspokojuje nebo dokonce ubližuje a možná by potom nebylo ani tolik týraných žen.

Dokázaly bychom si ve vztahu stanovit pravidla a dobře bychom si rozmyslely, s kým si budovat zázemí. Potom bychom v sobě nemusely objevovat sílu, pevnost a jistotu až tehdy,  když se nám vztah bortí.